Liquid Guard®

 Liquid Guard® – течна нано защита.

Предлага се във варианти за твърди и абсорбиращи повърхности.


Свали нашата презентацията...


Инструкции за приложение на LIQUID GUARD

► Спазвайте информацията за безопасна употреба.
► Винаги прочетете етикета, етикетите и информацията за продукта преди употреба, носете ръкавици.
► Комплектът от два флакона се използват последвателно първо Стъпка 1, а след това Стъпка 2.

Стъпка 1 почистващо средство + грунд

► Носете ръкавици.

► Ако повърхността е много мръсна (напр. Петна), първо почистете с нормални почистващи препарати.

► Разнесете с кърпа веднага след напръскване.

► Разпределете равномерно по повърхността, докато същата изсъхне. Ако се появят ивици, ако е необходимо, полирайте с кърпа.

► След изсушаване на повърхността, обработете със Стъпка 2.

Стъпка 2 активатор

► Носете ръкавици.

► Разнесете с кърпа веднага след напръскване.

► Разпределете равномерно по върху повърхността, докато същата изсъхне.

► Отстранете видимите ивици с чиста хартия или микрофибърна кърпа.

► Начало на действие: Антибактериалният ефект се проявява 1 час след нанасяне.

► Пълното действие на нано покритието настъпва 6 часа след края на обработката за втвърдяване и сушене

► Бъдещо почистване на втвърдената повърхност с обикновени домакински почистващи препарати в диапазона на pH от 4 до 9

► При правилна употреба и грижа за повърхността, Liquid Guard® предлага дълготрайна защита за повече от 1 година.

С комплект Liquid Guard® 30ml можете, в зависимост от влажността на помещението и стайната температура, дa третирате повърхности до 12 квадратни метра.

Безопасност

Тестван от Dermatest GmbH върху 30 студенти с 72-часово излагане

Резултат: „Отличен“ при контакт между кожата и третирана повърхност с LIQUID GUARD (най-малко 6 часа след обработка)

P280 Изполвайте предпазни ръкавици при нанасяне.

P273  Избягвайте изпускане в околната среда.

P404   Да се съхранява в затворен контейнер.

След контакт с очите: Отстранете контактните лещи. Веднага измийте очите с течаща вода, като държите клепачите отворени. Ако дразненето продължи, потърсете професионална медицинска помощ.

След поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. В случай на съмнение или неразположение да се потърси медицинска помощ. Покажете на лекаря информационния лист за безопасност или етикета. Никога не давайте на човек в безсъзнание нещо през устата.

След контакт с кожата: Измийте засегнатите участъци от кожата обилно с вода и сапун. Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ

Регистрационен номер в Германия: Liquid Guard N-77607;

Регистрационен номер в България №2632-1-1/13-12-2019г.


КУПИ ОНЛАЙН